Αναδρομή στον καρναβαλίστικο χορό του ΙΣΛ ντοκυμαντερ με ζωντανή περιγραφή από τον Α Κουνούνη 2009

Καρναβαλίστικος Χορός ΙΣΛ 2003 

Καρναβαλίστικος χορός ΙΣΛ 2002

Καρναβαλίστικος χορός ΙΣΛ 2001

Καρναβαλίστικος χορός ΙΣΛ 1998